Imatges procedents del fons corporatiu. Realitzades per: Juan Carlos Verde, Salvador Alsina i altres col·laboradors.